Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się stawki podatku VAT. Fakt ten nie powinien sprawić użytkownikom programu ZBYT.5 większych kłopotów.

Można wyróżnić trzy etapy zmian:
  1. Zmiana wersji programu ZBYT na 5.83 z dn. 21.12.2010, dostępną w dziale "Nowe wersje programu". Pozwala ona na równoczesną obsługę „starych” i „nowych” stawek VAT. "Stare" będą miały zastosowanie do korekt dokumentów sprzedaży z ubiegłych lat. Aktualizację można zastosować nie czekając na koniec roku. Aktualizacja jest bezpłatna. Nie zapomnij o wykonaniu kopii zapasowej przed aktualizacją.

  2. Zmiana tabeli stawek VAT oraz zmiana stawek dla poszczególnych towarów i usług. Można to zmienić samodzielnie. Zmianę wykonujemy po zakończeniu wszystkich operacji w roku 2010 i po zmianie okresu sprawozdawczego na rok 2011. Został także opracowany dodatkowy program, który jednorazowo wykona automatycznie wszystkie te czynności.

  3. Trzeci etap to zmiana stawek podatkowych w drukarce fiskalnej. Użytkownicy drukarek fiskalnych POSNET mogą zmienić stawki samodzielnie, przesyłając je z programu ZBYT.


Został opracowany dodatkowy program, wykonujący automatyczną zmianę tabeli stawek VAT oraz zmianę stawek dla wszystkich towarów i usług w programie ZBYT. Program oblicza także nową cenę brutto (z ceną netto bez zmian) lub nową cena netto (z ceną brutto bez zmian). Koszt tego programu to 80zł + VAT. Zamówienia można składać, pisząc na adres: zbyt@certus.com.pl. Program należy uruchomić dopiero po zmianie okresu sprawozdawczego na styczeń 2011 r.

W przypadku problemów możliwe będzie skorzystanie ze zdalnej pomocy. Wizyty osobiste u użytkowników możliwe będą w wyjątkowych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja dla użytkowników, którzy chcą zmienić stawki samodzielnie.
Tabelę stawek VAT zmienia się w punkcie menu: Funkcje specjalne - Konfiguracja programu - Stawki podatku VAT. Nowa tabela powinna wyglądać następująco:
23   A   P
8   B   P
0   C   P
5   D   P
0   G   zw
22   R   P
7   S   P
3   T   P
Czyli w skrócie: dawne stawki 22%, 7% i 3% zmieniamy na 23%, 8% i 5%, przy stawce zwolnionej zmieniamy literę z "Z na "G" a pod spodem dopisujemy stare stawki z literami R,S i T.
Stawkę 8% wpisujemy zawsze, stawkę 5% (i dawne 3%) uwzględniamy tylko wtedy, gdy taka u nas występuje. Stare stawki będa potrzebne do ewentualnych korekt z ubiegłych lat.

 
 (c) BTH Certus 1995 Ostatnie zmiany: 2015-03-03